Školka

Co nabízímeRozvrh dne – Otevírací dobaStravováníKroužkyUčitelé –  Vzdělávací program a činnostiČasopis školky

Co nabízíme

 • Individuální a laskavý přístup k dětem – malý počet dětí na učitele – rodinné prostředí
 • Každodenní výuka angličtiny – bilingvní prostředí – rodilý mluvčí po celý den
 • Pestré aktivity – cvičení v sokolovně, předškolní příprava, návštěva divadel, plavání, výlety, exkurze….
 • Častý pobyt venku (vlastní zahrada, hřiště, obora)
 • Rozšířená výuka výtvarné výchovy
 • Zkušení a kvalifikovaní učitelé
 • Bezpečné a motivující prostředí
 • Zdravé stravování
 • Čtvrtletní bulletin školky
 • Spolupráce s rodiči, osobní konzultace, evaluační zpráva jedenkrát ročně
 • Příznivá cena

Rozvrh dne

(všechny činnosti probíhají v bilingvním anglicko-českém prostředí)

OdDoAktivita
7.30 8.45Příchod dětí do školky, volná hra
8.459.00Komunikační kruh, seznámení dětí s programem dne
9.009.20Svačinka
9.2010.40Dopolední vzdělávací činnosti – dle vzdělávacího plánu
10.4511.45Venkovní aktivity
12.0012.30Oběd
12.4514.15Klidové činnosti, odpočinek
14.3014.45Odpolední svačinka
14.4516.00Individuální volné či řízené činnosti, podle počasí pobyt na zahradě školky

Otevírací doba

Provoz školky je zajištěn od 7:30 hod. do 16:00 hod.

Dle dohody je možné otevírací dobu za příplatek prodloužit i jednorázově.

Stravování

Obědy ve školce jsou zajišťované firmou Ekolandia, která je garantem zdravého a zároveň chutného jídla: „Naším cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Vaříme z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. Zdravě se stravovat je důležité v každém věku! V dětství je to však zásadní. Je nutné klást důraz, aby tělo mělo dostatek vitamínů, minerálů a stopových prvků. V dětství se formuje a utváří imunitní systém, který je klíčový v boji s nemocemi a alergiemi po celý život.  70% imunitního systému se nalézá ve střevech. Jejich stav a střevní mikroflóra mají zásadní vliv na obranyschopnost organismu. Jídelníčky připravujeme ve spolupráci s Martinou Kučerovou, DiS., nutriční terapeutkou, která sleduje složení jídelníčků tak, aby odpovídal potřebám růstu a vývoji dětí.Chceme, aby jídlo bylo vyvážené a zastoupení jednotlivých skupin potravin bylo optimální. Naše jídelníčky odpovídají normám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro složení pokrmů a zastoupení jednotlivých skupin potravin odpovídalo spotřebnímu koši. Jídlo je zdravé ale současně chutné.

Kroužky

Angličtina

Kromě pasivního učení anglického jazyka v bilingvním prostředí školky (rodilý mluvčí přítomen po celý den) nabízí naše školka každodenní výuku angličtiny v krátkých lekcích přizpůsobených věku dítěte. Jedná se o interaktivní lekce prostoupené hrou, písničkami a pohybovými aktivitami. Tyto lekce jsou pro děti v ceně školného.

Výtvarné hrátky

Naše školka se snaží rozvíjet u dětí tvořivost, estetické vnímání, představivost a vizuální vnímání, protože tyto schopnosti vidíme v současné době nových médií a vizuálního způsobu komunikace jako velice přínosné. Děti je dobré již od nízkého věku vést tak, aby se pro ně tato média stala později především užitečnými nástroji a naopak je ochránit před jejich nepříznivým vlivem. Je potřeba, aby se média stala jejich sluhy a ne pány. Ve výtvarných činnostech učíme děti kromě mnoha výtvarných technik a kresebných, malířských a modelářských dovedností také výtvarnému myšlení a vnímání. Kromě toho slouží tyto výtvarné činnosti v dnešní hektické době i jako kompenzační aktivity pro nonverbální vyjadřování různých prožitků a pocitů dětí. Tyto lekce jsou pro děti v ceně školného.

Flétna

V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci a děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání.  Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických schopností dětí předškolního věku.

Cvičení

Cvičení probíhá v místní nově zrekonstruované a velice pěkně vybavené sokolovně, kterou si pro tyto účely pronajímáme. Cvičení zahrnuje komplexní aktivity podporující tělesné zdraví dítěte a slouží k rozvoji obratnosti, síly, vytrvalosti a koordinaci. Cvičení jsou vedena především zábavnou formou a slouží k založení vhodných předpokladů pro celoživotní přístup k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Rodiče platí 1000 Kč za pololetí.

Plavání

Umožnit dětem plavat již od nízkého věku je velmi dobré z mnoha důvodů. Děti se učí adaptovat na vodní prostředí, koordinaci, citu pro vodu a získávají tak předpoklady pro další plavecký rozvoj v pozdějším věku. Kromě toho se děti stávají otužilejšími a jsou méně choulostiví a náchylní k nemocem. Kurzy plavání organizujeme dle zájmu rodičů a jsou zpoplatněny dle ceníku organizace, jejichž služeb využíváme.

Předškolní příprava

V předškolní přípravě využíváme stimulační program Maxík, který rozvíjí děti komplexně ve všech oblastech a má propracovaný program rozvíjející u dětí ty schopnosti a dovednosti, které budou pro vstup do školy potřebovat. Tento kroužek je pro děti ze školky zdarma.

Povídálek

kroužek logopedické prevence

Učitelé

Dětem se věnují zkušení a kvalifikovaní učitelé a lektoři, které práce s dětmi těší. Při předškolní přípravě a některých dalších aktivitách vyžadujících soustředění jsou děti rozděleny na mladší a starší, či podle své zralosti. V ostatních činnostech, hrách a častém pobytu venku jsou děti ve věkově smíšeném kolektivu. Tento způsob dovoluje efektivně využít všech pozitivních přínosů obou modelů. Kromě pravidelných činností a výukových bloků, ve kterých nechybí výtvarná tvoření, hudba, tanec, přírodovědné a pěstitelské pokusy, cvičení, vyprávění pohádek a příběhů, logopedická cvičení, hra na flétnu, předškolní příprava a mnoho dalšího, pořádáme s dětmi výlety, návštěvy divadélek a kurzy plavání. Při tom všem nesmí chybět ani legrace a zábava.

Vzdělávací program a činnosti

Naše školka má vypracován vlastní vzdělávací plán, ve kterém uplatňujeme nejnovější poznatky z předškolního vzdělávání. Ve výuce využíváme více metod, neustále se snažíme vyhledávat způsoby, které jsou pro rozvoj předškolních dětí nejvhodnější a nejefektivnější. Každý týden má své dané téma, které děti vstřebávají v obou jazycích a tak adekvátně jejich věku a schopnostem rozvíjejí svoji slovní zásobu v českém i anglickém jazyce. Snažíme se, aby děti získávaly nové zkušenosti co nejčastěji v reálném prostředí, přímým zážitkem a za účasti smyslů. U dětí podporujeme radost z poznávání, objevování a zvídavost.

Časopis školky

Při běžném styku s rodiči není mnohdy tolik času, abychom se s nimi podělili o všechny pokroky, kterých se jejich dětem podařilo dosáhnout a o zážitky, které s dětmi ve školce společně prožíváme. Ani děti nejsou většinou schopné smysluplně vyprávět rodičům, co vše ve školce dělaly, co se jim podařilo a co zas ne, co se jim líbilo, co jsme se naučili, co jsme slavili, co jsme zažili na exkurzi, výletě, v lese apod. Protože chceme rodičům umožnit prožívat tyto okamžiky v životě jejich dětí alespoň částečně spolu s nimi, vydává naše školka svůj vlastní on – line časopis, ve kterém shrnujeme svoji činnost s dětmi z předchozího období a snažíme se některé z těchto událostí tímto způsobem s rodiči sdílet.