Bc. Helena Hofmanová

Ředitelka školky

Motto :

„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme. Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost. Bez toho zvlčíme a ztratíme všecko.“ Charlie Chaplin

Je pro mě radostí být průvodcem dětí a spolu s nimi znovu objevovat svět nově a bez předsudků a navzájem se tak obohacovat. Zároveň cítím za svěřené děti velkou zodpovědnost. Proto se snažím hledat nejlepší způsoby, jak rozvíjet jejich obdarování, formovat charakter, rozvíjet kognitivní schopnosti, neuhašovat přirozenou zvídavost a hravost, budovat přátelství, učit ohleduplnosti a spolupráci, ale i zdravému sebevědomí a sebeprosazení. Velkou inspirací mi je vlastní dětství, které jsem prožila na malém městě ve velkém domě se zahradou, s mnoha sourozenci, spoustou zvířat a tajemných zákoutí. Velký vliv na mě měla studium na výtvarné škole, působila jsem také v kresleném filmu a jako lektorka a pořadatelka výtvarných dílen a kurzů. Deset let jsem se podílela na vedení školky při mateřském centru, později jako učitelka v soukromé MŠ. Mám zkušenosti s výchovou též jako maminka svých pěti dětí. Z mých zálib je na předních místech příroda, výtvarné umění a cestování.

Vzdělání a kurzy:

  • Učitelství MŠ, PedF UK Praha
  • Pedagog volného času
  • Umělecko- průmyslová škola
  • Kurz respektovat a být respektován

Mgr. Caleb Lindsey

Hi, my name is Caleb Lindsey and I am excited to be teaching at Mravenecek Preschool.  My passion is for youth development and seeing young kids develop the confidence to speak English as well as becoming confident and successful individuals as they develop.

I am a native English speaker from America, but have also spent a significant amount of time in Papua New Guinea and Canada so have lots of interesting stories for the kids. I have taught English to every age group in the Czech Republic from Preschool to University with a focus on conversational English. I have a Bachelors degree in Intercultural Studies and am finishing up my Masters degree this year.

I am looking forward getting to know the kids at Mravenecek and having fun with them and hope they learn some English along the way!

Bohdana Frantíková

V Mravenečkovi působím jako učitelka a pečovatelka již několik let a moc si to tu s dětmi užívám, i když mě ve školce potkáte většinou jen v pátek. Ostatní dny studuji na univerzitě, kde jsem již dokončila bakaláře z psychologie a dále pokračuji v magisterském studiu, ve kterém bych se ráda ještě více zaměřila na práci s dětmi a rodinami.

Kromě školy se věnuji i pravidelnému doučování angličtiny a organizaci různých aktivit pro mládež. Dlouhá léta jezdím například jako vedoucí na dětské tábory.  Po střední škole sociální svaté Zdislavy jsem strávila dva úžasné roky jako Au pair na různých místech světa.

K dětem mám velmi blízko i díky své rodině, která se postupně starala v pěstounské péči o sedm dětí s mnoha tělesnými a mentálními handicapy. Přirozeně jsem se tak naučila, že každé dítě má svou vlastní cestu a potřebuje individuální přístup. Právě proto velmi ráda děti podporuji v jejich oblíbených aktivitách a snažím se je povzbudit i do zkoušení nových. Ve školce dbám, aby se k sobě děti chovaly hezky a pomáhaly si. Věřím, že i letos se budou děti do školky těšit. Já rozhodně ano.

Leave a Reply

Name *
Email *